2009_10
Educational guide 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 

Study programmes

Bachelor
Grau d'Infermeria (2009)
Grau d'Infermeria (Campus Baix Penedés) (2009)
Grau d'Infermeria (Campus Terres de l'Ebre) (2009)

Master
Alumnes Màsters Interuniversitaris
Ciències de la Infermeria (2006)

1st Cycle
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Computer room

CAMPUS CATALUNYA

Al CRAI (Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Recerca) sitúat al Campus Catalunya ofereix als estudiants el servei de prèstec d'ordinadors portàtils per fer-ne ús dins el recinte del CRAI, també hi ha disponible xarxa wifi oberta en tot el recinte.

Horari Curs 2009-2010:

De dilluns a divendres de 8h a 22h.
Dissabtes de 9h a 21h.
Diumenges de 9h a 14h

Horari Època d'exàmens:

De dilluns a divendres de 8h a 24h.
Dissabtes i diumenges de 9 a 24h.

 CAMPUS TERRES DE L'EBRE

Disposem de 3 aules d'informàtica de lliure accés per als alumnes, 2 a l’Edifici Betània, equipades amb un total de 36 ordinadors, i 1 a l’edifici de la Direcció del Campus, amb 10 ordinadors.

Les opinions i comentaris orientats a la millora del funcionament i de l’equipament informàtic de l’Escola podran adreçar-se al becari d’informàtica. Les avaries que es detectin a les aules es poden notificar de la mateixa manera. Aquestes notificacions també es poden canalitzar a través del BACU (becari d’atenció a la comunitat universitària) del centre.


Les aules d’informàtica estan destinades als alumnes i que, per tant, han de ser ells mateixos els encarregats de notificar els desperfectes i/o les avaries que hi puguin haver, i de vigilar l’ús adequat de les instal·lacions.


Horaris
Edifici Betània: de dilluns a dijous 09:00h. a 21:00h. i divendres de 09:00h a 15:00h.
Direcció de Campus: de dilluns a divendres 09:30 a 13:30 i dimarts i dijous de 16:00 a 17:30h.