2007_08
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 

Ensenyaments

1er Cicle
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Campus Centre: Itinerari curricular

Diplomatura en Infermeria - Pla d’Estudis 1803

1r Curs

CODI

ASSIGNATURES

ANUALS

CRÈDITS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18031010

Introducció a la Infermeria Mèdico-Quirúrgica

10,5

Carme Tió
Sagrario Acebedo

Infermeria

18031016

Estructura i funció del cos humà

  • Anatomia i Fisiologia
  • Bioquímica

10,5

Rosaura Reig
Rosa M. Sansegundo
Mercedes Gómez

Infermeria

Ciències Mèdiques Bàsiques

18031019

Fonaments d’Infermeria

15

Virtudes Rodero
Carme Vives

Infermeria


1 r QUADRIMESTRE
18031002

Ciències Psicosocials Aplicades I

4,5

Xavier Moriones

Psicologia

18031003

Introducció Infermeria Comunitària

7,5

Dolors Cid

Infermeria

18031018

Nutrició i Dietètica en Infermeria

6

Maria Ferrrater

Infermeria


2n QUADRIMESTRE
18031020

Legislació i Ètica Professional

4,5

Maria Jiménez

Infermeria

18031021

Ciències Psicosocials Aplicades II

6

Carme Ferré

Infermeria

OPTATIVES 2n QUADRIMESTRE

18031201

Tècniques Complementàries en les Cures d’infermeria

4,5

Carme Vives

Infermeria

18031211

Tècniques de recollida de dades i avaluació de resultats

4,5

Rosa Aparicio

Infermeria

2n Curs

CODI

ASSIGNATURES ANUALS

CRÈDITS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18031008

Infermeria Maternoinfantil

15

M. Jesús Montes
Maria Jiménez

Infermeria

18031011

Infermeria Mèdico-Quirúrgica I

15

Sagrario Acebedo Maria Ferrrater

Infermeria

1 r QUADRIMESTRE

18031004

Infermeria Comunitària I

6

Rosa Aparicio

Infermeria

18031007

Infermeria Geriàtrica

7.5

Antònia Martorell

Infermeria

18031017

Farmacologia

6

Montserrat Giralt

Ciències Mèdiques Bàsiques

2n QUADRIMESTRE

18031006

Pràcticum Comunitari

6

Rosa Aparicio
M. Antònia Martorell

Infermeria

18031013

Pràcticum Mèdico-Quirúrgic I

6

Sagrario Acebedo

Infermeria

OPTATIVES 1r QUADRIMESTRE

18031203

Evolució i Influència de la Sexualitat Humana

4,5

M. Jesús Montes

Infermeria

18031207

Profundització Pràctica Procediments i Proves Diagnòstiques

4,5

Lourdes Rubio

Infermeria

OPTATIVES 2n QUADRIMESTRE

18031205

Gestió de la Qualitat total en els Serveis Sanitaris

4,5

Maria Ferrater

Infermeria

18031216

Infermeria i Salut Laboral

4,5

Narciso Sevilla

Infermeria

3r Curs

CODI

ASSIGNATURES ANUALS

CRÈDITS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18031005

Infermeria Comunitària II

10.5

Dolors Cid

Infermeria

18031012

Infermeria Medico-Quirúrgica II

12

Roser Ricomà
M. Jesús Aguaron

Infermeria

18031015

Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental

9

Dolors Burjalés

Infermeria

1 r QUADRIMESTRE

18031001

Administració de Serveis d’Infermeria

7.5

Carme Nogués

Infermeria

2n QUADRIMESTRE

18031014

Pràcticum Mèdico-Quirúrgic II

7.5

M. Jesús Aguaron
Roser Ricomà

Infermeria

18031101

Història del cuidar en infermeria. Models i desenvolupament científic en infermeria

4.5

Virtudes Rodero
Carme Vives

Infermeria

OPTATIVES 1R QUADRIMESTRE

18031206

Tècniques expressives i Artiteràpia aplicades

4.5

M. Dolors Burjalés

Infermeria

18031209

Atenció d’Infermeria a la Persona en Situacions d’Urgència

4.5

Maria Jiménez

Infermeria

18031212

Desenvolupament professional

4.5

Carme Nogués

Infermeria