2006_07
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
 

Ensenyaments

1er Cicle
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Calendari d'examens

EXÀMENS PLA 1803

Primer curs

SEGONA CONVOCATÒRIA 1R QUADRIMESTRE

SEGONA CONVOCATÒRIA: ANUALS I 2N QUADRIMESTRE

ASSIGNATURES

GENER

JUNY

Anuals

Dia

Hora

Aula

Dia

Hora

Aula

18031019

FONAMENTS D’INFERMERIA
22

9

1

18031016

ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
18

16

1

18031010

INTRODUCCIÓ INFERMERIA MEDICO-QUIRÚRGICA
11

9

1

Primer Quadrimestre18031003

INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA COMUNITÀRIA

22

16

1
18031002

CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES .I

24

12

1
18031018

NUTRICIÓ I DIETÈTICA EN INFERMERIA

26

16

1
Segon Quadrimestre18031020

LEGISLACIÓ I ÈTICA PROFESSIONAL
14

9

1

18031021

CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II
21

9

1

Optatives18031201

TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN LES CURES D’INFERMERIA
15

9

Sd:5

18031211

TÈCNIQUES RECOLLIDA DADES I AVALUACIÓ RESULTATS
13

9

1
EXÀMENS PLA 1803

SEGON CURS

SEGONA CONVOCATÒRIA 1R QUADRIMESTRE

SEGONA CONVOCATÒRIA: ANUALS I 2N QUADRIMESTRE

ASSIGNATURES

Gener

Juny

Anuals

Dia

Hora

Aula

Dia

Hora

Aula

18031011

INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I
19

11

2

18031008

INFERMERIA MATERNAL
22

11

2

18031008

INFERMERIA INFANTIL
21

11

2

1r quadrimestre18031004

INFERMERIA COMUNITÀRIA I

24

16

2
18031007

INFERMERIA GERIÀTRICA

22

16

2
18031017

FARMACOLOGIA

26

16

2
18031207

PROFUNDITZACIÓ PRÀCTICA DE PROCEDIMENTS I PROVES DIAGNOSTIQUES

25

16

2
18031203

EVOLUCIÓ I INFLUÈNCIA DE LA SEXUALITAT HUMANA

23

16

2
2n quadrimestre18031205

INFERMERIA I SALUT LABORAL
20

18

2

18031216

GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS
20

11

2


EXÀMENS PLA 1803

TERCER CURS

SEGONA CONVOCATÒRIA 1R QUADRIMESTRE

SEGONA CONVOCATÒRIA: ANUALS I 2N QUADRIMESTRE

ASSIGNATURES

Gener

Juny/juliol

Anuals

Dia

Hora

Aula

Dia

Hora

Aula

18031005

INFERMERIA COMUNITÀRIA II
21

16

3

18031012

INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II
18

16

3

18031001

INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I DE SALUT MENTAL
20

16

3

1r quadrimestre18031005

ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D’INFERMERIA

23

16

3
2n quadrimestre18031101

HISTÒRIA DEL CUIDAR. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA
22

16

3

Optatives primer quadrimestre18031206

TÈCNIQUES EXPRESSIVES I ARTITERAPIA APLICADES

25

16

3
18031212

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

24

16

3
18031209

ATENCIÓ D’INFERMERIA A LA PERSONA EN SITUACIONS D’URGÈNCIA

26

16

3