2007_08
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 

Ensenyaments

1er Cicle
Infermeria (2002)
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )Campus Terres de l'Ebre: Itinerari curricular

1r Curs

CODI

ASSIGNATURES

ANUALS

CRÈDITS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18061011

Introducció a la Infermeria Mèdico-Quirúrgica

10,5

Elena Gonzalez

Dept. d’Infermeria

18061017

Estructura i funció del cos humà

Anatomia i Fisiologia

Bioquímica

10,5

Domingo Bonfill

Dept. d’Infermeria

18061020

Fonaments d’Infermeria

15

Carmen Nieto

Dept. d’Infermeria


1 r QUADRIMESTRE
18061002

Ciències Psicosocials Aplicades I

4,5

Mar Lleixà

Dept. Psicologia

18061004

Introducció Infermeria Comunitària

7,5

Marisa Panisello

Dept. d’Infermeria

18061019

Nutrició i Dietètica en Infermeria

6

Lluïsa Maldonado

Dept. d’Infermeria


2n QUADRIMESTRE
18061021

Legislació i Ètica Professional

4,5

Emili Nieto

Dept. d’Infermeria

18061003

Ciències Psicosocials Aplicades II

6

Mar Lleixà

Dept. d’Infermeria

OPTATIVES 2n QUADRIMESTRE

18061201

Tècniques Complementàries en les Cures d’infermeria

4,5

Teresa Escoda

Dept. d’Infermeria

18061220

Fonaments de Cerca d'Informació Electrònica

4,5

Montse García

Infermeria

2n Curs

CODI

ASSIGNATURES ANUALS

CRÈDITS

TOTALS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18061009

Infermeria Maternoinfantil

15

Montserrat Garcia

Infermeria

18061012

Infermeria Mèdico-Quirúrgica I

15

Flor Sáez

Infermeria

1 r QUADRIMESTRE

18061005

Infermeria Comunitària I

6

Marisa Mateu

Infermeria

18061008

Infermeria Geriàtrica

7.5

Amaia Lasaga

Infermeria

18061018

Farmacologia

6

Francesca Ortin

Ciències Mèdiques Bàsiques

2n QUADRIMESTRE

18061007

Pràcticum Comunitari

6

Marisa Mateu

Infermeria

18061014

Pràcticum Mèdico-Quirúrgic I

6

Flor Sáez

Infermeria

OPTATIVES 1r QUADRIMESTRE

18061209

Atenció d’infermeria en situacions d’unrgència

4,5

Lluïsa Maldonado

Infermeria

18061216

Atenció d’infermeria als vells amb problemes socio-sanitaris

4,5

Infermeria

OPTATIVES 2n QUADRIMESTRE

18061205

Gestió de la Qualitat total en els Serveis Sanitaris

4,5

Sara Romaguera

Infermeria

18061212

Tècnica de recollida de dades i avaluació de resultats

4,5

Marisa Mateu

Infermeria

3r Curs

CODI

ASSIGNATURES ANUALS

CRÈDITS

PROFESSOR RESPONSABLE

DEPARTAMENT

18061006

Infermeria Comunitària II

10.5

Marisa Panisello

Infermeria

18061013

Infermeria Medico-Quirúrgica II

12

Encarna Bonfill

Infermeria

18061016

Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental

9

Núria Albacar

Infermeria

1 r QUADRIMESTRE

18061001

Administració de Serveis d’Infermeria

7.5

Sara Romaguera

Infermeria

2n QUADRIMESTRE

18061015

Pràcticum Mèdico-Quirúrgic II

7.5

Elena Gonzalez

Infermeria

18061101

Història del cuidar en infermeria. Models i desenvolupament científic en infermeria

4.5

Carmen Nieto

Infermeria

OPTATIVES 1R QUADRIMESTRE

18061219

Cures d’infermeria en els processos terminals

4.5

Flor Sáez

Infermeria

18061203

Evolució i Influència de la Sexualitat Humana

4.5

M Paz Querol

Dept. d’Infermeria

18061208

Comunicació en les cures d’infermeria

4.5

Núria Albacar

Infermeria