2020_21
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
C/ Marcel·lí Domingo, 1
Campus Sescelades
43007 Tarragona
Tel. +34 977 55 86 00
Fax Deg. +34 977 86 86
Fax Sec. +34 977 86 87