2022_23
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 

Study programmes

Bachelor
Double degree in Biotechnology and Computer Engineering (2014)
Bachelor's Degree in Biotechnology (2009)
Bachelor's Degree in Oenology (2014)

Master's degree
Fermented Beverages (2014)
Wine Tourism Innovation (Erasmus Mundus) (2016)Informació general

Els antecedents de l’actual Facultat d’Enologia es remunten al 1988, any en el qual es va crear l’Escola d’Enologia de Tarragona amb la finalitat de formar tècnics i tècniques ben preparats en temes vitivinícoles; que coneguessin les característiques edàfiques i climàtiques de les zones de producció i les tècniques de viticultura utilitzades; i que tinguessin coneixements adequats en enologia i viticultura per elaborar vins de primera qualitat.

L’Escola va estar vinculada a la Universitat de Barcelona fins al curs acadèmic 1992-93 i, a partir de llavors, es va integrar a la Universitat Rovira i Virgili, que s’havia creat el desembre de 1991 per llei del Parlament de Catalunya.

Per decret de la Presidència de la Generalitat, de 4 de febrer de 1998, es va transformar l’Escola d’Enologia en la Facultat d’Enologia, en la qual es varen impartir els estudis de llicenciat o llicenciada en enologia i d’enginyer tècnic o enginyera tècnica agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries.

A partir del curs 2004-05, la Facultat va traslladar la seva seu al Campus Sescelades, ocupant conjuntament amb la Facultat de Química les actuals instal·lacions situades al carrer Marcel·lí Domingo a Sant Pere i Sant Pau (Tarragona). L’any següent es van implantar els estudis de llicenciat o llicenciada en biotecnologia.

A més, des de l’any 1995 es compta amb un celler docent i experimental, Mas dels Frares, a Constantí (Tarragona). Aquesta finca, amb una superfície útil total de 700 m2, es va dissenyar per cobrir les necessitats docents i de recerca del centre.

Actualment, els ensenyaments que s'imparteixen a la Facultat d'Enologia són els següents: