2014_15
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 

Study programmes

Bachelor
Graduate in Oenology (2009)
Graduate in Oenology (2014)
Degree of Biotechnology (2009)

Master's degree
Alumnes estrangers
Fermented Beverages (2014)
Oenology (2010)

1st Cycle
Agricultural Engineering specializing in Farming and Food Industries (1997)Photocopy service

Copisteria


Ubicació: Edifici Ventura i Gassol

Horari: 8.30 a 14.00 i de 15.30 a 19.00 h

Serveis: * Reprografia b/n i color

            * Enquadernació, plastificació de documents

            * Reproducció i impressió de plànols

            * Cartelleria i els seus acabats

            * Digitalització i gestió documental

            * Impremta ofset

Teléfon: 977 558218

 e-mail: cpd_oce_sescelades@urv.cat