2010_11
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
 
 
Currículum Nuclear
1º Ciclo
Grau d'Enologia (2009)
2º Ciclo
1º y 2º Ciclo
Másters

Model de Competències de la URV i el Curríclum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a punt perquè assoleixis competències professionals. El teu ensenyament ha preparat un perfil professional amb:

Competències específiques , pròpies del saber i delsaber fer ,que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.

Competències transversals , pròpies del saber ser i estar que no són exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, per exemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient,etc.

Competències Nuclears , les han d’assolir tots els estudiant de la URV, aquestes són:

Més informació: CN a la urv