2012_13
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Core Curriculum
1st Cycle
Grau d'Enologia (2009)
2nd Cycle
1st & 2nd Cycle
Masters

Model de Competències de la URV i el Curríclum Nuclear:

A la URV ho tenim tot a punt perquè assoleixis competències professionals. El teu ensenyament ha preparat un perfil professional amb:

Competències específiques , pròpies del saber i delsaber fer ,que conformen el camp disciplinar propi de la titulació.

Competències transversals , pròpies del saber ser i estar que no són exclusives d'un únic àmbit disciplinar, sinó que són comuns a ells, per exemple: treball en equip, creativitat, sensibilitat pel medi ambient,etc.

Competències Nuclears , les han d’assolir tots els estudiant de la URV, aquestes són:

Més informació: CN a la urv