2022_23
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor o tutora, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne o alumna disposa d’un tutor o tutora d'ençà que comença fins que acaba la carrera.

A més a més, també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor o tutora de manera presencial i virtual.

- Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor o tutora.

- Virtual: a través del Campus Virtual: E-tutories. E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor o tutora, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs en aquest espai a través de la pàgina: https://campusvirtual.urv.cat


Qui és el meu tutor/a?

El tutor o tutora de curs és un professor o professora adscrit a la Facultat d’Enologia que s'encarrega de realitzar les tutories grupals del curs que tingui assignat, amb un mínim de dues per curs acadèmic, tres en el cas de l'estudiantat de primer curs.

Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L’assignació del tutor o tutora a l'estudiant la realitza el centre conjuntament amb els departaments que tenen docència en cadascun dels ensenyaments.

L’assignació es farà adjudicant un tutor o tutora per un grup-classe d'uns 20 alumnes aproximadament.

El tutor o tutora sempre serà el del curs superior en què l’estudiant tingui una assignatura matriculada.

En quins moments és recomanable anar a les tutories?

El Pla d'Acció Tutorial del centre, en el seu apartat setè, estableix la seqüència de tutories per a cada curs i el seu moment temporal.

Amb tot, pots sol·licitar una tutoria individual sempre que sigui necessari (abans de la matrícula, a l'inici de curs, a finals del primer quadrimestre, a finals de curs, etc.).

El Pla d'Acció Tutorial de la Facultat d'Enologia

A continuació, s'enllaça el Pla d'Acció Tutorial de la Facultat d'Enologia.

Protocol d'actuació davant l'abandonament potencial de primer curs a graus

En l’àmbit d’aplicació del PAT també es troba el Protocol d’actuació davant l’abandonament potencial de primer curs a graus de la URV. El Protocol marca un conjunt d’accions per a la detecció de l’alumnat que és potencial abandonament (els/les que durant el primer quadrimestre han superat un nombre de crèdits inferior al que estableix la normativa de permanència) i la realització d’un seguiment i acompanyament que els ajudi a assolir amb èxit les fites acadèmiques que els planteja la universitat.