2008_09
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2006)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Correcta visió, comprensió i coneixement del món del vi i del seu entorn mediàtic.
  AC2 Coneixements científics i tècnics dels processos d’elaboració del vi.
  AC3 Capacitat garantida en anàlisi sensorial de vins.
  AC4 Coneixement ampli de la realitat vitivinícola mundial.
  Professional
  AP1 Perfecta capacitació per incorporar-se productivament a l’equip de gestió econòmica d’un celler.
  AP2 L’assessorament en afers legals, econòmics i financers.
  AP3 Capacitat per gestionar els Recursos Humans d’una empresa vitivinícola.
  AP4 Coneixements amplis en la normativa i legislacions vitivinícoles europees i mundials.
  AP5 Capacitat per a dissenyar plans estratègics de mercat.
  AP6 Capacitat per dirigir el departament d’exportació.
  AP7 La planificació, programació, direcció, organització, racionalització i control de tots els processos propis d’una indústria vitivinícola.
  AP8 Capacitat per dirigir degustacions públiques de vins destinades a la promoció dels productes de l’empresa.
  Research
  AR1 Correcta visió, comprensió i coneixement de la ciència que envolta la vi i del seu entorn mediàtic.
  AR2 Perfecta capacitació per incorporar-se productivament a un departament universitari per tal de desenvolupar les tasques pròpies d’una Tesis doctoral.
  AR3 La concepció, planificació, execució i direcció de projectes de R+D+I.
  AR4 L’excel•lència en l’estudi i coneixement de l’àmbit de recerca en enologia.
  AR5 La realització de recerques bibliogràfiques exhaustives en temes enològics altament especialitzats.
  AR6 Conèixer i comprendre els sistemes d’anàlisi estadística, tractament gràfic de dades i gestió d’informació aplicats al camp de la recerca en enologia.
  AR7 La presentació de resultats en format de literatura científica, d’acord amb els estàndards comunament acceptats.
  AR8 L’avaluació crítica de resultats de recerca enològica, pròpia o aliena.
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals.
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa.
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional.
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat c¡/comunitat.
  BC9 Lideratge.
  BC10 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC11 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes.
  BC12 Aprendre a aprendre.
  BC13 Planificació i organització.
  BC14 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
  BC15 Sensibilitat pel medi ambient.
  BC16 Presa de decisions.
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Domini de l’expressió i la compressió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau.
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CC5 Desenvolupament de processos d’incorparació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria).