2010_11
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 

Study programmes

Bachelor
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Grau d'Enginyeria Mecànica (2010)
Grau d'Enginyeria Química (2010)

Master
Environmental Engineering (MENTA) (2006)
Environmental Engineering (MENTA) (2010)
Chemical and Process Engineering (MEQIP) (2006)
Chemical and Process Engineering (MEQIP) (2010)
Thermodynamic Engineering of Fluids (2008)
Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids (2010)
Nanoscience and Nanotechnology (2006)
Nanoscience and Nanotechnology (2010)
Occupational Risk Prevention(2009)
Air-Conditioning Technologies and Energy Efficiency in Buildings (2008)
Air-Conditioning Technologies and Energy Efficiency in Buildings (2010)

1st Cycle
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial(93)
Enginyeria Tècnica Industrial, Mecànica

1st & 2nd Cycle
Enginyeria Química (93)Student information officer

BACU del centre

El Becari d'Atenció a la Comunitat Universitària (BACU) s'encarrega de donar informació sobre:

Podeu contactar amb el BACU mitjançant el telèfon 977559705 , o el correu electrònic: bacetseq@estudiants.urv.cat

o bé visitant-lo dins del seu horari d'atenció als alumnes al despatx de sotsdirecció de l'ETSEQ.