2013_14
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 

Study programmes

Bachelor
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
Degree of Mechanical Engineering (2010)
Degree of Chemical Engineering (2010)

Master's degree
Environmental Engineering and Sustainable Production (2011)
Chemical Engineering (2011)
Chemical Engineering (2013)
Chemical and Process Engineering (MEQIP) (2010)
Research into Fluid Thermodynamics Engineering (2010)
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
Occupational Risk Prevention(2009)
Air-Conditioning Technologies and Energy Efficiency in Buildings (2010)

1st Cycle
Industrial Engineering: Industrial Chemistry (1993)
Industrial Engineering: Mechanics (2003)

1st & 2nd Cycle
Chemical Engineering (1993)Student information officer

BACU del centre

El Becari d'Atenció a la Comunitat Universitària (BACU) s'encarrega de donar informació sobre:

Podeu contactar amb el BACU mitjançant el telèfon , o el correu electrònic: bacetseq@estudiants.urv.cat