2019_20
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Currículum Nuclear
1º Ciclo
Másters

REQUERIMENT D'IDIOMA EN ESTUDIS DE GRAUS

 

QUI

Tots els estudiants que heu iniciat un Grau a la URV.

QUÈ

NIVELL B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o nivells equivalents autoritzats per la URV d'entre l'anglès, francès, alemany, italià i portuguès.

Es podrà acreditar un nivell superior al mínim exigit d'alguna de les institucions incloses a la taula aprovada.

COM

Consulteu les estratègies que us permeten assolir el requeriment d'idioma.

 

L'acreditació d'aquest nivell d'idioma és imprescindible per a poder sol·licitar el títol oficial.

 

Històric d’assignatures impartides en anglès dels graus de l’ETSEQ: