2015_16
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Plan Acción Tutorial
1º Ciclo
1º y 2º Ciclo
Másters

¿Que es la tutoría académica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


¿Para que me puede ser útil la tutoría?

La tutoria em pot ser útil per a:

-          Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.

-          Orientació en la matrícula.

-          Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.

-          Orientació en la presa de decisions de caràcter acadèmic

-          Suport en la incorporació al món laboral


¿Cómo están organizadas las tutorías?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:

-          Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la  vostra discussió i participació.

-          Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor temes de caràcter personal. Les heu de sol·licitar vosaltres.

-          Seminaris/jornades/cursos: de caràcter formatiu. El tutor us informarà de quines són interessants d’assistir.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual.

-          Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor.

-          Virtual: a través de Moodle: E-tutories. E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs en aquest espai  a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


¿Quién es mi tutor?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


¿Cómo se asigna el tutor a cada estudiante?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


¿En que momentos es recomendable ir a las tutorías?

- Abans de la matrícula, per tal de rebre orientació acadèmica en funció dels teus interessos i perfil acadèmic/professional.

- Inici de curs, sobre tot si ets alumne de nou ingrés t’ajudarà a conèixer millor la universitat.

- A mitjans de curs, per tal de fer un seguiment de com estàs evolucionant a nivell acadèmic i orientar-te en aspectes relacionats amb el teu rendiment acadèmic.

- Inici del segon semestre, sobretot si ets alumne de nou ingrés, per tal de revisar els resultats acadèmics del primer semestre i orientar la planificació i dedicació en el segon semestre.

- A final de curs, per tal de revisar el nivell de preparació de les matèries i revisar el teu itinerari formatiu si és necessari.

- Altres moments al llarg de la carrera, quan t’interessi parlar amb el teu tutor.


Pla d'Acció Tutorial ETSEQ aprovat per Junta de Centre 02.04.2009PAT