2011_12
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
 Enginyeria Ambiental (MENTA) (2006)