2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau en Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20244008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20244004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20244116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20244005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20244102 ENGINYERIA DE BIOSISTEMES 1Q
Obligatòria 6
20244119 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Obligatòria 6
20244006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20244127 CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ 2Q
Obligatòria 6
20244010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6
20244110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20244123 FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 2Q
Obligatòria 6
20244115 FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS AN
Obligatòria 9
20244124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20244101 BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
20244105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20244114 DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20244112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
20244118 ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS 2Q
Obligatòria 3
20244126 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS 2Q
Obligatòria 3
20244301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 9
20244125 SISTEMES DE QUALITAT EN BIOPROCESSOS AN
Obligatòria 6
20244111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT AN
Obligatòria 6
20244121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES AN conv. única
Obligatòria 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20244206 BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL 2Q
Optativa 3
20244218 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
20244211 ELECTROTÈCNIA 2Q
Optativa 6
20244221 GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL 2Q
Optativa 3
20244217 RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURA 2Q
Optativa 6
20244204 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I AN
Optativa 3
20244501 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes optatives 9