2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Química/Chemical Engineering (2013)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695108 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 4.5
20695105 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES I 1Q
Obligatòria 4.5
20695101 FENÒMENS DE TRANSPORT AVANÇATS 1Q
Obligatòria 6
20695110 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Obligatòria 3
20695102 TERMODINÀMICA AVANÇADA I SIMULACIÓ MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
20695109 AUDITORIA I CERTIFICACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Obligatòria 4.5
20695107 CONTROL AVANÇAT 2Q
Obligatòria 3
20695106 DISSENY DE PROCESSOS I PRODUCTES II 2Q
Obligatòria 4.5
20695104 ENGINYERIA DE REACTORS 2Q
Obligatòria 6
20695111 GESTIÓ DEL CANVI 2Q
Obligatòria 3
20695103 PROCESSOS DE SEPARACIÓ AVANÇATS 2Q
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 15
20695401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 15
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20695202 MATERIALS I NANOESTRUCTURES 1Q
Optativa 3
20695201 POLÍMERS 1Q
Optativa 3
20695203 BIOMATERIALS 2Q
Optativa 3
20695206 TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS 2Q
Optativa 3
20695207 NANOBIOTECNOLOGIA AN
Optativa 4.5
20695208 SEMINARIS MULTIDISCIPLINARIS AN
Optativa 3
Complements formació
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20204125 FENÒMENS DE TRANSPORT 1Q
Obligatòria 6
20204008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20204123 BIOTECNOLOGIA 2Q
Obligatòria 3
20735211 CINÈTICA I REACTORS 2Q
Optativa 3
20204009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6