2023_24
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica/Environmental Eng. (2016)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20735108 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INDÚSTRIA I TRANSPORT 1Q
Obligatòria 4.5
20735103 EINES DE SOSTENIBILITAT 1Q
Obligatòria 4.5
20735109 GESTIÓ AMBIENTAL I ENERGÈTICA 1Q
Obligatòria 3
20735110 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS 1Q
Obligatòria 4.5
20735105 NORMATIVA AMBIENTAL I ENERGÈTICA 1Q
Obligatòria 3
20735106 TECNOLOGIES D'ENERGIES RENOVABLES 1Q
Obligatòria 4.5
20735101 ATMOSFERA I CONTAMINACIÓ DE L'AIRE 2Q
Obligatòria 4.5
20735102 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENERGIA 2Q
Obligatòria 3
20735107 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS 2Q
Obligatòria 4.5
20735104 MÀQUINES TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 2Q
Obligatòria 4.5
20735111 TRACTAMENT AVANÇAT D'AIGÜES 2Q
Obligatòria 4.5
20735112 DISSENY ECOEFICIENT DE PROCESSOS AN
Obligatòria 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20735301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 1Q
Treball fi de màster 18
20735401 PRÀCTIQUES EXTERNES 1Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20735201 DIRECCIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Optativa 3
20735202 EINES ANALÍTIQUES APLICADES A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 1Q
Optativa 3
20735215 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Optativa 3
20735212 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
20735204 LIDERATGE INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
20735216 MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA 1Q
Optativa 3
20735214 OPERACIONS UNITÀRIES BÀSIQUES 1Q
Optativa 3
20735211 CINÈTICA I REACTORS 2Q
Optativa 3
20735205 GESTIÓ DEL CANVI I INNOVACIÓ ORGANITZACIONAL 2Q
Optativa 3
20735203 INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES 2Q
Optativa 3
20735206 MODELITZACIÓ DE PLANTES DEPURADORES 2Q
Optativa 3
20735208 TECNOLOGIES ENERGÈTIQUES EMERGENTS 2Q
Optativa 3
Complements formació
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20735602 CF ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Formació bàsica 3
20735603 CF MECÀNICA DE FLUIDS AVANÇADA 1Q
Formació bàsica 3
20735215 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Optativa 3
20735212 FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 1Q
Optativa 3
20735211 CINÈTICA I REACTORS 2Q
Optativa 3