2012_13
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 

Servei de Biblioteca

CRAI DEL CAMPUS CATALUNYA

El CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) és un entorn dinàmic amb tots els serveis universitaris de suport a l'aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les TIC.

Els usuaris són estudiants, docents i personal d'administració i serveis de la URV.

Els seus fons bibliogràfics i recursos estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments que s'imparteixen en les Facultats del Campus Catalunya: Lletres, Ciències Jurídiques i Infermería.


Horari:

En període ordinari: de dilluns a divendres: de 8h a 21h i dissabtes: de 9h a 21h

En període d'avaluació: de dilluns a diumenge: de 9h a 21h


Serveis:

- Punt d'atenció a l'usuari: tota la informació que necessites saber de la URV.

- Informació bibliogràfica.

- Consulta de catàlegs bibliogràfics i del fons de la biblioteca.

- Espais de silenci i estudi, de treball individual i en grup.

- Accés lliure al fons de llibres, revistes i material audiovisual.

- Fons de reserva i fons bibliogràfics especialitzats.

- Préstec de documents.

- Préstec interbibliotecari i obtenció de documents d'altres biblioteques de fora de la URV.

- PUC Préstec Consorciat.

- Préstec d'ordinadors portàtils i de material multimèdia.

- Préstec d'e-readers.

- Guies d'ajuda i tutorials.

- Servei de reprografia (fotocopiadores d'autoservei).

- Lectors i reproductors en diversos suports.

- Videoconferència i TV satèl·lit.

- Cursos de formació per conèixer l'ús de les eines i els recursos de la biblioteca, així com per assolir altres competències TIC.

- Biblioteca digital.

- Connexió a Internet i xarxa oberta (Wifi).

- Connexió als recursos-e des de fora de la URV.

- Factoria: assessorament tècnic i suport tecnològic per millorar els treballs acadèmics.

- Espai d'aprenentatge de llengües: suport per a la millora de l'anglès, el català i el castellà.

- Aula d'informàtica: amb 100 ordinadors de lliure disposició.


Professionals al teu servei:

Bibliotecaris especialitzats, professionals de la informació, tècnics multimèdia i tècnics lingüístics.


Per a més informació:

Consulteu la web: http://www.urv.cat/biblioteca/index.html

Truqueu-nos al telèfon 977 559 524

Adreceu-nos un missatge a través de Pregunt@: http://wwwa.urv.cat/biblioteca