2023_24
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
Advocacia i Procura (2023)

Les guies docents d'aquest ensenyament es gestionen a la nova aplicació de la URV anomenada GUIDO:

https://guiadocent.urv.cat/guido/public/redirect?codiEnsenyament=1570&idioma=caLas guías docentes de esta titulación se gestionan en la nueva aplicación de la URV llamada GUIDO:

https://guiadocent.urv.cat/guido/public/redirect?codiEnsenyament=1570&idioma=esThe teaching guides for this degree are managed by the new URV web application called GUIDO:

https://guiadocent.urv.cat/guido/public/redirect?codiEnsenyament=1570&idioma=en