2024_25
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Doble titulació de grau Administració i Direcció d'Empreses i Dret (2014)
Doble titulació de grau en Dret i en Relacions Laborals i Ocupació (2014)
Doble titulació de grau en Dret i en Relacions Laborals i Recursos Humans
Grau en Dret (2009)
Grau en Relacions Laborals i Ocupació (2009)
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans (2022)
Grau en Treball Social (2009)
Grau en Treball Social (2024)

Màster Oficial
Advocacia i Procura (2023)
Dret Ambiental (2014)
Dret de l'Administració Pública (2018) - Virtual
Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012) - Virtual
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018) - Semipresencial
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018) - Virtual
Sistema de Justícia Penal (2009)
Treball Social a l'Àmbit Sanitari (2024)