2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Mobilitat

La mobilitat permet als estudiants poder fer una part dels seus estudis en una altra universitat. Els motius que us poden dur a fer-la són ben diversos: curiositat, tenir un valor afegit al currículum, ganes de conèixer altres entorns, etc. Sol fer-se el darrer curs de la carrera i, en especial, per fer el projecte final de carrera en una altra universitat. A la web de la URV, a l'apartat de Mobilitat, hi trobareu més informació al respecte, així com documents i formularis.

A banda dels intercanvis Erasmus i Sicue/Séneca, que es detallen més avall, hi han altres ajuts i convenis de mobilitat: les beques Drac (d'àmbit nacional), les beques Tempus i Leonardo (a nivell europeu) i altres convenis o estades d'estiu de caire internacional. Si necessiteu informació més detallada podeu adreçar-vos al coordinador general de mobilitat de l'ETSE que és el professor Doménec Puig Valls que podeu trobar al despatx 239 en el seu horari de consulta.

La mobilitat Erasmus també està oberta als professors (mobilitat de teaching staff). Per a més informació, consulteu amb el coordinador de mobilitat del vostre ensenyament .

Coordinadors de mobilitat

Si esteu interessats en el programa Socrates-Erasmus, podeu adreçar-vos al coordinador que us correspongui segons l'ensenyament que esteu cursant:

On vols anar?

Si vols anar a una altra universitat de l'Estat Espanyol t'interessa el programa Sicue/Séneca i si vols anar a una universitat de la Unió Europea (que tingui conveni amb la URV i informàtica) t'interessa el programa Erasmus. Ambdues propostes s'expliquen més avall.

L'acord acadèmic

La mobilitat Erasmus i Sicue/Séneca comporta un compromís d'assignatures a realitzar durant l'estada anomenat acord acadèmic. Aquest document s'ha d'elaborar i signar prèviament a la vostra incorporació a la universitat de destinació i s'ha d'omplir amb l'assessorament del coordinador de mobilitat. Servirà per a què a la universitat de destí us "matriculin" de les assignatures que realitzareu allà. Durant el curs es poden produir canvis en aquest acord, que es reflectiran tot modificant aquest acord acadèmic.

Assignatures

Sobre les assignatures que podeu cursar a la universitat de destinació heu de saber que us matriculareu a la URV. Per tant pagareu els crèdits a la URV (i no a la universitat de destí). El que heu de fer a l'hora de confeccionar l'acord acadèmic és agafar assignatures que cobreixin el temari de les d'aquí i que tinguin un nombre semblant de crèdits. També cal anar en compte que el quadrimestre en què es facin les assignatures allí sigui realment quan estigueu fent la mobilitat.

Quan feu la matrícula tingueu present de marcar a l'aplicatiu les assignatures conforme les fareu fora.

També podeu fer el projecte final de carrera, si s'escau. De fet, donat que a vegades és complicat trobar a l'estranger assignatures d'allà que cobreixin les d'aquí, els Erasmus solen anar fora sobretot a fer el projecte.

Durant la mobilitat podreu fer cursos de crèdits de lliure elecció. Sapigueu que si els voleu, haureu de matricular-vos prèviament de l'assignatura Estudis en el marc d'acords de mobilitat que són 4.5 crèdits.

Quan arribeu de l'estada heu de portar un full "oficial" on constin les qualificacions de les assignatures que heu fet allà, a més de diferents documents que varien en funció de si heu fet Erasmus o Sicue/Séneca. Amb l'anomenat transcript of records us podrem omplir l'acta de les vostres assignatures. Si a destinació teniu assignatures per setembre no hi ha problema: modifiquem l'acta del gener/juny.

Erasmus

El programa Erasmus està finançat per la Unió Europea i facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea per un període que oscil.la entre 3 mesos i un curs acadèmic (10 mesos). En fer un Erasmus es rep un ajut el qual està destinat a compensar els costos de mobilitat (despeses de viatge, diferència del cost de vida...).

Només podeu anar a les destinacions amb les quals hi ha conveni! Per l'ETSE, hi ha els convenis que tot seguit es detallen. Tingueu present dues coses: que hi ha convenis específics per a ensenyaments en concret i que convé donar un cop d'ull als plans d'estudi de la universitat de destinació abans de decantar-vos per un lloc en concret (per veure si el que voleu fer -assignatures i projecte- ho podreu realitzar quan us interessa marxar). Per detalls concrets d'un destí, consulteu el vostre coordinador de mobilitat.

Informàtica (ETIG, ETIS, EI)

1. Vrije Universiteit, Amsterdam (Holanda)

2. University of Maribor , Maribor (Eslovènia)

3. Czech Technical University , Praha (República Txeca)

4. Technische Hochschule Aachen (Alemanya)

5. University of West of Scotland (Escòcia)

6. Debreceni Egyetem University (Hongría)

7. Katholieke Universiteit, Leuven (Bèlgica)

Electrònica (ETIEI, EAEI)

1. Technical University of Technology and Economics Budapest (Hungria)

2. Akademia Techniczo, Bydgosz (Polònia)

3. Universidade do Porto (Portugal)

4. University of Maribor , Maribor (Eslovènia)

5. Univ. Bordeaux, Bordeaux (França)

Electrònica i Telecomunicacions (ETIEI, EAEI, ETTT)

1. University of Maribor , Maribor (Eslovènia)

2. Brno Univ. of Technology, Brno (República Txeca)

  1. Univ. Catholique Louvain, Louvain-la-Neuve (Bèlgica )
  2. Universita degli Studi di Salerno (Itàlia)

Electricitat (ETIE)

1. Politehnica din Bucuresti (Romania)

2. Politecnico di Torino (Itàlia)

Enginyeria (ETIG, ETIS, EI, ETIEI, EAEI, ETTT,ETIE)

1. Berufsakademie Karlsruhe (Alemanya)

2. Technical University of Technology and Economics Budapest (Hongria)

3. Hogeschool voor Wetenschao en Kunst (Bèlgica)

4. Univ. Paul Sabatier, Toulouse (França)

5. Univ. Perpignan, Perpignan (França)

6. Univ. Federico II, Napoli (Itàlia)

Per poder participar en una beca Sòcrates-Erasmus, heu de complir els requisits següents:

Cada curs es tramiten els Erasmus pel curs vinent. Heu d'enviar al coordinador de mobilitat d'informàtica el següent "dossier":

Aquesta informació ha d'arribar al coordinador com a molt tard a finals de febrer. El coordinador seleccionarà els estudiants d'acord amb la informació rebuda i farà pública la llista dels escollits. Un cop escollits, quedarem per omplir uns formularis (Application form i Learning agreement) i a partir de llavors ja iniciareu els tràmits amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la URV. Les assignatures a escollir les trobareu a la pàgina web de les universitats de destí.

També s'ofereix la possibilitat de fer unes proves de nivell al Servei Lingüístic, per acreditar el coneixement dels idiomes que teniu (això no caldrà si presenteu títols d'idioma). Sobre aquest aspecte és important ressaltar la necessitat de conèixer idiomes, sobretot tenir un bon nivell d'anglès. Heu de saber que també s'ofereixen cursos de la llengua a les universitats de destinació. Per exemple, si aneu a Alemanya a fer només un projecte amb un bon nivell d'anglès n'hi haurà prou, mentre que si hi aneu a seguir assignatures us farà falta tenir bons coneixements d'alemany.

Sicue/Séneca

Per a aquells que vulgueu fer assignatures en altres universitats de l'Estat amb les quals hi ha conveni amb la URV hi ha el programa Sicue (sistema d'intercanvi entre centres universitaris espanyols). A la web de la URV trobareu una llista actualitzada d'aquests convenis.

El programa Sèneca es refereix al pla de beques que estableix el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) per donar suport a la mobilitat d'estudiants de l'Estat espanyol, i es genera paral·lelament amb l'elaboració del programa Sicue. Són els estudiants que participin en el programa Sicue els que han de sol·licitar individualment la beca al Ministeri.

El lliurament de sol·licituds per optar a un Sicue també les feu arribar al coordinador i aquest les farà arribar a l'ORI. Un cop acceptat per un Sicue podeu optar a una beca Séneca. En aquest cas la tria no la fa el coordinador, a diferència de l'Erasmus.