2018_19
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Currículum Nuclear
1r Cicle
Grau d'Enginyeria Biomèdica (2017)
Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (2016)
Grau d'Enginyeria Elèctrica (2010)
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Informàtica (2010)
Grau d'Enginyeria Telemàtica (2010)
Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (2018)
Màsters

Actualització del model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals dins les Competències Transversals.

REQUERIMENT D'IDIOMA EN ESTUDIS DE GRAUS

QUI

Tots els estudiants que heu iniciat un Grau a la URV.

QUÈ

NIVELL B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o nivells equivalents autoritzats per la URV d'entre l'anglès, francès, alemany, italià i portuguès.

Es podrà acreditar un nivell superior al mínim exigit d'alguna de les institucions incloses a la taula aprovada.

COM

Consulteu les estratègies que us permeten assolir el requeriment d'idioma.

L'acreditaciód'aquest nivell d'idioma és imprescindible per a poder sol·licitar el títoloficial.

Històricd’assignatures impartides en anglès dels graus de l’ETSE:


Codi

Nom assignatura

Tipologia

Crèdits

Curs d’inici a fer-se en anglès

Curs final a fer-se en anglès

Grau d'Enginyeria Biomèdica - GEB (2017)

17254009

Química

FB

6

2017-18

-

17254128

Innovació i Emprenedoria

OB

4,5

Pendent implantar

-

17254206

Medicina de Laboratori

OP

6

17254204

Introducció Pràctica a la Investigació Biomèdica

OP

3

17254209

Smart Health

OP

3

17254208

Nanotecnologies Aplicades a la Biomedicina

OP

3

Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions - GESST (2016)

17244102

Anglès Tècnic

OB

6

2016-17

-

17244010

Programació
(Grup de Teoria 2 i Grup de Laboratori L1)

FB

6

2016-17

-

17244209

Història de l’Enginyeria

OP

6

2016-17

-

17244212

Sistemes Embedded

OP

3

2016-17

-

Grau d'Enginyeria Elèctrica - GEE (2010)

17214102

Anglès Tècnic

OB

6

2010-11

-

17214216

Història de l’Enginyeria

OP

6

2012-13

-

17214218

Innovació i Emprenedoria

OB

3

2015-16

2016-17

17214215

17214215

17214215

Sistemes Embedded

OP

3

2015-16

-

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - GEEIiA (2010)

17204102

Anglès Tècnic

OB

6

2010-11

-

17204207

Història de l’Enginyeria

OP

6

2012-13

-

17204209

Innovació i Emprenedoria

OP

3

2015-16

2016-17

17204206

Sistemes Embedded

OP

3

2015-16

-

Grau d'Enginyeria Informàtica - GEI (2010)

17234102

Anglès Tècnic

OB

6

2010-11

-

17234114

Programació

(Grup de Teoria 2 i Grup de Laboratori L1)

OB

6

2014-15

-

17234125

17234210

Aplicacions Mòbils i Encastades

OB/OP

6

2015-14

-

17234207

Història de l’Enginyeria

OP

6

2012-13

-

Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils - GTDAWIM (2018)

17264114

Programació

(Grup de Teoria 2 i Grup de Laboratori L1)

OB

6

2019-20