2023_24
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Inteligencia Artificial (2012)

Aquest màster és interuniversitari i està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les guies docents de les assignatures es poden consultar des del següent enllaç:

https://www.fib.upc.edu/ca/estudis/masters/master-en-intelligencia-artificial/pla-destudis

Este máster es interuniversitario y coordinado por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Las guías docentes de las asignaturas se pueden consultar desde el siguiente enlace:

https://www.fib.upc.edu/es/estudios/masteres/master-en-inteligencia-artificial/plan-de-estudios

This is an interuniversity master and is coordinated by the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). The academic guides of the Master courses are available from the following link:

https://www.fib.upc.edu/en/studies/masters/master-artificial-intelligence/curriculum