2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Ingeniería Computacional y Matemática (2013)

Aquest màster és interuniversitari coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV), amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster abans de setembre de 2019

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/universitat/plans/MS87/pla_previ_2019.html

Pla d'estudis dels estudiants que han iniciada el màster a partir de setembre de 2019

http://cv.uoc.edu/estudiant/mes-uoc/ca/universitat/plans/MS87/pla2019.html

Oferta docent  ASSIGNATURES  2019/20-1

OBLIGATÒRIES

M0.504 Mètodes numèrics en enginyeria 6

M0.500  Simulació 6

M0.518  Treball final de màster 18

OPTATIVES

M2.858  Anàlisi de dades en entorns de Big Data 6

M0.505 Codis correctors d’errors 5

M0.528  Codis digitals 6

M0.537 Elements finits i diferencies finites. Solució numèrica d’EDPs 6

M0.529  Estructures de dades i algoritmes 6

M0.506  Estructures de dades i algoritmes 5

M0.503  Grafs i aplicacions 5

M0.531  Investigació operativa 6

M0.509  Investigació operativa 5

M0.507 Modelització mitjançant equacions diferencials 5

M0.530  Modelització mitjançant equacions diferencials 6

M0.512  Optimització combinatòria 5

M0.536  Optimització metaheurística 6

M0.516 Simulació amb partícules i amb elements finits 5

M0.526  Teoria de grafs i les seves aplicacions 6

Oferta docent  ASSIGNATURES  2019/20-2

OBLIGATÒRIES

M0.502  Computació d’altes prestacions 5

M0.538  Computació d’altes prestacions 6

OPTATIVES

M0.535 Anàlisi multivariant de dades 6

M0.517 Anàlisi multivariant de dades 5

M0.527  Criptografia i Tecnologia Blockchain 6

M0.515  Criptologia 5

M0.508  Intel·ligència artificial 5

M0.539  Intel·ligència artificial 6

M0.532  Reconeixement de patrons 6

M0.511  Reconeixement de patrons 5

M0.534  Sistemes dinàmics caòtics 6

M1.310  Sistemes distribuïts a gran escala 6

M0.513  Xarxes complexes 5

M0.533 Xarxes complexes 6Atención: Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, la URV se ha visto obligada a adaptar a la modalidad no presencial la docencia y la evaluación de las asignaturas que se imparten durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-20.

Así pues, tanto la docencia como la evaluación se harán a través del campus virtual de la URV (Moodle), siempre que sea posible.

En el espacio Moodle de cada asignatura se pueden consultar todos los cambios que se han producido.