2009_10
Educational guide 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 

Tutories

L’Escola assigna professor/a tutor/a als alumnes que han estat admesos per primera vegada en els ensenyaments que imparteix. La tutoria té com objectiu fer el seguiment acadèmic dels alumnes, orientant-los i donant-los consell de manera grupal o  individualitzada  en allò que afecta el progrés acadèmic en els seus estudis durant tota la seva estada a l’Escola. L’atenció del tutor/a coincidirà amb les hores d’atenció als alumnes de cada professor. És necessari que els alumnes de segon i tercer curs consultin amb el seu tutor/a perquè els orienti cara a la seva matrícula.

Tant els professors com els tutors tenen assignat un temps setmanal dedicat a l’atenció dels alumnes en la matèria que imparteixen. Els dies i els horaris s'anuncien en els despatxos dels professors.