2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
castellano 
 

Copistería

CAMPUS CENTRE

Hi ha un servei de fotocòpies per a tota la comunitat universitària.

Horari: L’horari es revisarà cada curs acadèmic

També hi ha una màquina d’autoservei al hall del Centre a disposició dels alumnes