2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 

Photocopy service

CAMPUS CENTRE

Hi ha un servei de fotocòpies per a tota la comunitat universitària.

Horari: L’horari es revisarà cada curs acadèmic

També hi ha una màquina d’autoservei al hall del Centre a disposició dels alumnes