2021_22
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012) - Virtual

Coordinació de titulació: MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
  Assignatures
  Competències
  Perfil de formació de la titulació
  Adaptación de la docencia a la nueva normalidad para el curso 2020-21 a causa de la Covid-19
  Currículum Nuclear
  Simula't el teu horari
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Atenció: El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització del curs acadèmic 2021-22. Per aquest motiu la URV pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies del moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si és el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de cada assignatura.

Per saber com es durà a terme la docència en la titulació, us recomanem llegir l'apartat "DOCÈNCIA DEL CURS 21-22 ADAPTABLE A LA COVID".