2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 

Organization

L’adreça de la web de l’ETSEQ és: http://www.etseq.urv.es

La del Departament d’Enginyeria Mecànica: http://www.etseq.urv.es/DEM/

I la del Departament d’Enginyeria Química: http://www.etseq.urv.es/DEQ/

Els telèfons:

Consergeria: 977 55 97 00

Secretaria ETSEQ: 977 55 97 07

Oficina de Suport a la Direcció: 977 55 96 07

Secretaria DEM: 977 55 96 02

Secretaria DEQ: 977 55 96 03