2022_23
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 

Coordinadors de curs

Coordinadors de curs ETSEQ 2022/23

GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA

Responsable d’ensenyament:

Daniel Montané Calaf 977 559 652 daniel.montane@urv.cat despatx 217

Coordinadors de curs:

1er curs – Xavier Farriol, 977 559 642, xavier.farriol@urv.cat despatx 316

2on curs - Ioannis Katakis Tf 977 559 655  ioanis.katakis@urv.cat despatx 305

3er curs - Joan Herrero Tf 977 559 649 joan.herrero@urv.cat despatx 307

4rt curs - Jordi Gavaldà Tf  977 559 647 jordi.gavalda@urv.cat despatx 217

 

GRAU D’ENGINYERIA MECÀNICA

Responsable d’ensenyament:

Francisco Javier Huera Huarte Tf 977 558 452 Despatx 201

Coordinadors de curs:

1er curs - Salvatore Cito Tf 977 55 85 36 salvatore.cito@urv.cat despatx 111

2on curs - Joan Carles Bruno Tf 977 297 068 joancarles.bruno@urv.cat despatx 112

3er curs - Albert Fabregat Tf 977 558 452 albert.fabregat@urv.cat despatx 205 

4rt curs - Diego Ramos Romero Tf 977 558 698 diego.ramos@urv.cat despatx 207

 

GRAU D'ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Responsable d’ensenyament: 

Sílvia de Lamo Tel 977559673 silvia.delamo@urv.cat  despatx 318


Coordinadors de curs:

1r curs - Xavier Farriol Tel 977 559 642  xavier.farriol@urv.cat despatx 316

2n curs - Sílvia de Lamo Tel 977559673 silvia.delamo@urv.cat despatx 318 

3r curs - Laura Aceña Tel 977 558 494 laura.acena@urv.cat despatx 311 (Facultat d’Enologia) 

4t curs - Carme Güell Tel 977558504 carme.guell@urv.cat despatx 317  


GRAU DE TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Responsable d’ensenyament:

Sílvia de Lamo  Tel 977 559 673  silvia.delamo@urv.cat despatx 318

Coordinadors de curs: 

1r curs - Xavier Farriol Tel 977 559 642  xavier.farriol@urv.cat despatx 316 

2n curs - Sílvia de Lamo Tf 977 559 673 silvia.delamo@urv.cat despatx 318

3r curs - Carme Güell Tf 977 558 504 carme.guell@urv.cat despatx 317


DOBLE GRAU D’ENGINYERIA QUÍMICA I TÈCNIQUES DE BIOPROCESSOS ALIMENTARIS

Responsable d’ensenyament:

Sílvia de Lamo Tel 977 559 673  silvia.delamo@urv.cat despatx 318

Coordinadora de curs: 

1r curs - Xavier Farriol 977 559 642  xavier.farriol@urv.cat despatx 316 

2n curs - Ioannis Katakis Tel 977 559 655  ioanis.katakis@urv.cat despatx 305 

3r curs - Joan Herrero Tel 977 559 649 joan.herrero@urv.cat despatx 307 

4t curs - Sílvia de Lamo Tel 977 559 673 silvia.delamo@urv.cat despatx 318