2006_07
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica (2003)

  Assignatures
  Assignatures extracurriculars
  Competències
  Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.