2022_23
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Turisme i Geografia
A A 
català 
Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (2018)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21234101 ESPAIS EUROPEUS 1Q
Obligatòria 4
21234001 ESPAIS I SOCIETATS EN UN MÓN GLOBAL 1Q
Formació bàsica 6
21234102 GEOMORFOLOGIA: PROCESSOS I DINÀMIQUES DEL RELLEU 1Q
Obligatòria 4
21234002 PRINCIPIS D'ECONOMIA 1Q
Formació bàsica 6
21234103 PROJECTE 1 1Q
Obligatòria 4
21234003 TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TURÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
21234104 DEMOGRAFIA: TÈCNIQUES PER LA L'ANÀLISI DE LA POBLACIÓ 2Q
Obligatòria 4
21234105 GEOGRAFIA URBANA: CIUTAT, PAISATGE I DINÀMIQUES METROPOLITANES 2Q
Obligatòria 4
21234004 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 2Q
Formació bàsica 6
21234106 PROJECTE 2 2Q
Obligatòria 4
21234005 TÈCNIQUES QUANTITATIVES 2Q
Formació bàsica 6
21234006 TERRITORI I CULTURA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21234107 CLIMATOLOGIA: FACTORS I DINÀMIQUES CLIMÀTIQUES 1Q
Obligatòria 4
21234007 DESIGUALTAT I COOPERACIÓ 1Q
Formació bàsica 6
21234008 ESPAIS I RECURSOS TURÍSTICS 1Q
Formació bàsica 6
21234009 INTRODUCCIÓ AL DRET 1Q
Formació bàsica 6
21234108 PROJECTE 3 1Q
Obligatòria 4
21234114 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ GEOGRÀFICA 1Q
Obligatòria 4
21234110 BIOGEOGRAFIA I BIODIVERSITAT 2Q
Obligatòria 4
21234111 ESPAIS RURALS I SOSTENIBILITAT 2Q
Obligatòria 4
21234112 GEOPOLÍTICA 2Q
Obligatòria 4
21234113 PROJECTE 4 2Q
Obligatòria 8
21234010 TÈCNIQUES QUALITATIVES EN CIÈNCIES SOCIALS 2Q
Formació bàsica 6
21234109 TELEDETECCIÓ APLICADA A L'ANÀLISI TERRITORIAL 2Q
Obligatòria 4
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21234116 ANÀLISI ESPACIAL I GEODISSENY 1Q
Obligatòria 4
21234117 MARC DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA 1Q
Obligatòria 4
21234118 MÈTODES I TÈCNIQUES QUANTITATIVES EN GEOGRAFIA 1Q
Obligatòria 4
21234119 PROJECTE 5 1Q
Obligatòria 6
21234120 SISTEMES I RECURSOS HÍDRICS 1Q
Obligatòria 4
21234121 TERRITORI, ACTIVITATS ECONÒMIQUES I DESENVOLUPAMENT LOCAL 1Q
Obligatòria 4
21234122 VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC 1Q
Obligatòria 4
21234123 ANÀLISI DE RISCOS I IMPACTES TERRITORIALS 2Q
Obligatòria 4
21234124 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DEL PAISATGE 2Q
Obligatòria 4
21234125 INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 2Q
Obligatòria 4
21234126 INSTRUMENTS PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I URBANÍSTICA 2Q
Obligatòria 4
21234127 PRODUCCIÓ I DISSENY CARTOGRÀFIC. EINES WEB 2Q
Obligatòria 4
21234128 PROJECTE 6 2Q
Obligatòria 6
21234115 TREBALL DE CAMP I AN
Obligatòria 4
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21234129 ANÀLISI I DISSENY DE PROPOSTES PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I 1Q
Obligatòria 6
21234130 AVALUACIÓ AMBIENTAL 1Q
Obligatòria 3
21234131 INSTRUMENTS DE GESTIÓ D'ESPAIS PROTEGITS I DEL PAISATGE 1Q
Obligatòria 3
21234132 REPTES I TEMES CLAU EN GEOGRAFIA 1Q
Obligatòria 3
21234133 ANÀLISI I DISSENY DE PROPOSTES PER A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL II 2Q
Obligatòria 6
21234401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes obligatòria 12
21234301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
21234208 FONS, PROGRAMES I PROJECTES EUROPEUS 1Q
Optativa 3
21234210 IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC 1Q
Optativa 3
21234212 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT EN LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 1Q
Optativa 3
21234213 PAISATGE CULTURAL I PRÀCTIQUES TURÍSTIQUES 1Q
Optativa 4
21234216 TRANSPORTS, MOBILITAT I XARXES 1Q
Optativa 3
21234202 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT I 2Q
Optativa 3
21234203 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 3
21234204 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT III 2Q
Optativa 3
21234219 GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL 2Q
Optativa 3
21234217 TREBALL DE CAMP II AN
Optativa 3