2023_24
Guia docent 
Facultat de Turisme i Geografia
A A 
català 

Ensenyaments

Grau
Grau en Geografia i Ordenació del Territori (2009)
Grau en Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (2018)
Grau en Gestió de Turisme i Hoteleria (2018)
Grau en Turisme (2009)

Màster Oficial
Gestió d'Àrees de Muntanya (2018)
Gestió de Destinacions Turístiques (2017) - Semipresencial
Gestió de Destinacions Turístiques (2017) - Virtual
Planificació, Governança i Lideratge Territorial (2019)