2015_16
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Plan Acción Tutorial
1º Ciclo
2º Ciclo
1º y 2º Ciclo
Másters

¿Que es la tutoría académica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


¿Para que me puede ser útil la tutoría?

La tutoria em pot ser útil per a:


¿Cómo están organizadas las tutorías?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:


¿Quién es mi tutor?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


¿Cómo se asigna el tutor a cada estudiante?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


¿En que momentos es recomendable ir a las tutorías?
Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Lletres

PAT fll 2012 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE LLETRES

-Aprovat per la Junta de Facultat de data 10 de desembre de 2008-

-Modificat per la Junta de Facultat al maig de 2009-

-Modificat per la Junta de Facultat a l'octubre de 2009-

-Modificat per la Junta de Facultat al juny de 2012-


Tutor

El tutor us es assignat quan us matriculeu per primera vegada a la Facultat.