2020_21
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Plan Acción Tutorial
1º Ciclo
Másters

¿Que es la tutoría académica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


¿Para que me puede ser útil la tutoría?

La tutoria em pot ser útil per a:


¿Cómo están organizadas las tutorías?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:


¿Quién es mi tutor?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


¿Cómo se asigna el tutor a cada estudiante?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


¿En que momentos es recomendable ir a las tutorías?
Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Lletres

PAT fll 2012 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT DE LLETRES

-Aprovat per la Junta de Facultat de data 10 de desembre de 2008-

-Modificat per la Junta de Facultat al maig de 2009-

-Modificat per la Junta de Facultat a l'octubre de 2009-

-Modificat per la Junta de Facultat al juny de 2012-


Tutor

El tutor us es assignat quan us matriculeu per primera vegada a la Facultat.