2019_20
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Formal Mentoring Program
1st Cycle
Masters

¿What are academic tutorials?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor que donarà resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva trajectòria acadèmica i vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor que s’assigna a l’inici dels estudis universitaris i que actuarà com a figura de suport i orientació acadèmica i professional fins la finalització d’aquests estudis.

A més a més, també disposes d’altres activitats organitzades pel centre dirigides a facilitar la teva orientació acadèmica i professional i amb les quals podràs desenvolupar habilitats transversals.

Pla d'acció tutorial de la FEE


¿In what ways can academia tutorials be useful?

La tutoria em pot ser útil per a:

-          Ubicar-me amb facilitat a la FEE i a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.

-          Orientar-me a l’hora de realitzar la matrícula.

-          Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.

-          Prendre decisions respecte a les possibilitats que ofereix el pla d’estudis.

-          Informar-me per tal de planificar correctament la meva trajectòria acadèmica.

-          Orientar-me professionalment.


¿How are the tutorials organized?

Les tutories es realitzen a través de les següents activitats:

-          Tutories en grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup.

-          Tutories individuals: per a temes que requereixen un tractament més individualitzat.

-          Jornades i sessions informatives: de caràcter formatiu.

Consulta la seqüència de tutories programada curs a curs per la FEE.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual.

-          Presencial.

-          Virtual a través de Moodle E-tutories. E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs en aquest espai a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


¿Who is my tutor?

El tutor és un professor que imparteix docència en els estudis universitaris que curses. Coneixeràs qui és al tramitar la teva matrícula.


¿How are tutors assigned to students?

L’assignació tutor/a – estudiant la realitza el coordinador/a del PAT de centre. Els criteris per fer aquesta assignació són els següents:

  1. Es prioritzen aquells docents que imparteixen major nombre de crèdits a l’ensenyament dels estudiants a tutoritzar.
  2. Cada tutor/a té un grup d’estudiants del mateix ensenyament. L’assignació del professor/a a un determinat grau dependrà del perfil docent.
  3. Cada tutor/a ha de tenir entorn a 20 estudiants tutoritzats.
  4. S’intentarà que el tutor/a tingui grups d’estudiants homogenis, entenent com a homogenis l’any i la via d’accés a un determinat ensenyament.

 

La revisió de l’assignació tutor/a- estudiant es fa només en aquestes situacions:

  1. Prèvia sol·licitud de l’estudiant o el tutor/a degudament argumentada.
  2. Per canvi d’ensenyament de l’estudiant.
  3. Per incompatibilitat justificada.
  4. Per incompliment de les responsabilitats del tutor/a en el procés de tutoria.
  5. Canvis en la relació laboral del tutor/a o de la seva vinculació al centre, i dels càrrecs de gestió.

¿When should I attend tutorials?

- Veure seqüència programada per la FEE.

- Altres moments al llarg dels teus estudis, quan t’interessi parlar amb el teu tutor.