2017_18
Guía docente 
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
A A 
castellano 
 

Mobilitat

Coordinador de mobilitat del Grau d'Educació Infantil i de les pràctiques dels col·legis espanyols de Londres, París i Perpinyà

Oriol Rios Gonzalez

Lloc: Edifici central, taller DOE, 1a planta

Horari d'atenció: Dimecres de 10.00 a 12.00

Telèfon:+34 977 55 7072

Coordinadora de mobilitat del Grau d'Educació Social, Grau de Pedagogia i doble titulació de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària

Maite Novo Molinero

Lloc: Despatx nº 13, edifici central FCEP (primera planta)

Horari d'atenció: dijous de 9.30 a 11.30

Telèfon:+34 977 55 8082

 

Coordinador de mobilitat del Grau de Psicologia

Marc Guasch Moix

Lloc: Edifici central, Laboratori de Psicologia, Sala 4

Horari d'atenció: Dimarts de 10.00 a 12.00

Telèfon:+34 977 55 8567

 

Coordinadora de mobilitat del Grau d'Educació Primària

Cristina Valls Bautista

Lloc: Edifici Central, despatx 12

Horari d'atenció: Dimarts de 14.00 a 16.00

Telèfon:+34 977 55 8222

 

Coordinadora de les pràctiques de cooperació a Nicaragua

Paloma Vicens Calderón

Lloc: Edifici central, despatx del deganat

Horari d'atenció: Dimarts de'11.30 a 14.00

Telèfon:+34 977 29 7940