2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
castellano 
 

Objectius de formació

La infermeria és el resultat de l’evolució, dins de la societat d'una activitat innata i fonamental de l'ésser humà, l’activitat de cuidar que, en la seva forma organitzada, constitueix una disciplina o ciència dels cuidatges.

La seva responsabilitat essencial és ajudar l’individu, sa o malalt, a mantenir o recuperar la salut, o assistir-lo en els seus últims moments, mitjançant la realització de tasques que ell mateix duria a terme si tingués la força, la voluntat i els coneixements necessaris per fer-les.. Per tant, ajudar els individus i grups (família/comunitat) a funcionar de forma òptima en qualsevol estat de salut en què es trobin. Això significa que la disciplina engloba les funcions que integren el CUIDAR tant en salut com en malaltia, abraçant des de la concepció fins a la mort. S'ocupa de mantenir i protegir la salut, tenir cura del malalt i ajudar a la rehabilitació. Contempla els aspectes físics, psicològics, culturals i psicosocials de la vida en el que aquests afecten la salut, la malaltia i la mort. La Infermeria requereix l'aplicació de coneixements, habilitats i actituds específiques de la disciplina.

En acabar la seva formació, el Diplomat d'Infermeria haurà de ser capaç d'assumir la responsabilitat de planificar, proporcionar i avaluar eines d'infermeria encaminades al foment de la salut i prevenció de la malaltia, assistència, rehabilitació i acompanyament en el procés de morir. Valorant la persona i la família en la seva globalitat i individualitat, tenint en compte els factors d'herència i desenvolupament, junt amb els fets socials, culturals i econòmics de la localitat, nació i estat on els duran a terme. Tanmateix actuar com a membre eficaç de l'equip de salut, en les activitats assistencials, administrativa, docent i investigadora.

Per assolir aquests objectius cal que la formació del Diplomat en Infermeria es porti a terme de forma integral, tant a nivell pràctic com teòric, des del punt de vista científic, tècnic i humà.

Per tant els programes de l'Ensenyament d'Infermeria van dirigits a: