2012_13
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
 

Pràctiques

1.-PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Les pràctiques clíniques són obligatòries i es realitzen en els centres hospitalaris, d’atenció primària, centres psiquiàtrics etc. de les nostres comarques. A l’estudiant se li assignarà una infermera/tutora.

L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les assignatures i dels centres de pràctiques.

NORMATIVA

1. L’estudiant ha de dur a terme les pràctiques en el centre assignat i en el període indicat per la facultat.

Si l’estudiant vol sol·licitar canvis en la realització de les Pràctiques Clíniques entre el Campus de les Terres de l’Ebre i el Campus Catalunya, cal que presenti una sol·licitud:

Pràctiques de 1r , 2n i 3r: del 15 de setembre al 15 d’octubre

Pràctiques de 4rt: de l’1 al 31 de maig

- I tenir motius raonats:

o Econòmics

o De salut

o Laborals

El nombre de canvis acceptats, no podrà ser superior al nombre que el Centre receptor pugui assumir.

2. L’estudiant ha d’acudir uniformat a la unitat corresponent a l’hora en què comencin les pràctiques, i ha d’estar a la seva disposició fins a l’hora en què acabin, sempre que no hi hagi programada alguna activitat de la facultat.

3. Uniforme

§ En els centres de pràctiques s’ha d’utilitzar l’uniforme complet de la facultat

4. Sol·licitud de permisos

§ Els permisos s’han desol·licitar sempre per escrit i per mitjà de la professora de pràctiques.

§ Els permisos s’han de sol·licitar amb antelació.

§ En cas de no assistir apràctiques per una causa imprevista s’ha de comunicar a la unitat on s’estan fent les pràctiques, a la professora o a la secretària de la facultat durant la jornada.

§ En cas d’haver d’abandonar el centre de pràctiques s’ha d’avisar la professora de pràctiques i el responsable del servei.

§ La professora de pràctiques pot demanar un justificant per escrit de les absències totals o parcials.

§

5. Durada de les pràctiques: Cal consultar el calendari acadèmic. Abans del període de pràctiques s’exposen les llistes al Moodle, on hi consta el lloc, el període, etc.

6. És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directrius europees de l’ensenyament d’infermeria. Si l’estudiant cursa altres activitats dins l’horari de pràctiques, haurà de recuperar les hores de pràctiques no realitzades.

7. Seguiment d’avaluació de les pràctiques

Cada estudiant té assignat una professora de pràctiques que realitza el seu seguiment durat el període de les mateixes, així com l’avaluació un cop finalitzat aquest període. Per qualsevol dubte l’estudiant s’ha dirigir a aquesta professora.

Els/les estudiants que no superin les pràctiques o que per motius justificats no les puguin realitzar en el període establert,podran recuperar-les sempre que sigui possible, prèvia valoració de les responsables de les assignatures de pràctiques clíniques.

8. Estudiants no presentats

Es considera NO PRESENTAT en un cicle pràctic, l’estudiant que no realitzi el 100%del període assignat i aquesta serà la qualificació que l'estudiant obtindrà a l’assignatura.2.- VACUNACIÓ I PROFILAXIS DE L'HEPATITIS B

És un programa adreçat als estudiants d'infermeria com agrup de risc que està en contacte amb sang i fluids corporals.

Els/les estudiants de primer curs abans d’anar apràctiques, si no estan vacunats, han de fer-ho al seu metge de capçalera.

El control de vacunació per prevenir l'hepatitis B es porta a terme durant el primer curs acadèmic.

Els estudiants que realitzin les pràctiques a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedes hauran de formalitzar un certificat de vacunació complert abans de les pràctiques.


4.- BIOINOCULACIÓ O EXPOSICIÓ PERCUTÀNIA

En cas de bioinoculació o exposició percutània a líquids corporals en horari de pràctiques clíniques se seguirà el protocol de cada centre de pràctiques.5.- TRANSMITACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE PRESENTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA

L’estudiant que realitzapràctiques clíniques en un Centre Hospitalari o CAP, pot patir d’algunes de lessegüents incidències: punxades, contusions,caigudes, etc..

Quan un estudiant en pràctiquespateix un d’aquests incidents es segueix el protocol de la tramitació de lasol·licitud de prestació de l’assegurança escolar:

§ La Infermera/Tutoraresponsable de l’estudiant l’acompanya al Servei d’Urgències, perquè l’atenguiun metge, que emet un informe mèdic que dóna a l’estudiant.

§ L’estudiant portarà l’informe mèdic, amb unfotocòpia del DNI a la Secretaria de la Facultat d’Infermeria, on omplirà un imprès de sol·licitud deprestació de l’Assegurança Escolar”.

§ La Secretària de la Facultat signarà el “parte de l’accident escolar” i lafacultat enviarà l’original de la sol·licitud de prestació junt amb còpia del’informe mèdic i còpia de seu DNI a l’INSS


6.- CENTRES DE PRÀCTIQUES

HOSPITAL UNIVERSITARI JOANXXIII:

HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII

Dr. Mallafrè Guasch, 4

43007 TARRAGONA

Tel: 977295800

GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT

HOSPITAL SOCIOSANITARI FRANCOLÍ

Dr. Mallafrè Guasch, 4

43007 TARRAGONA

Tel: 977 230 888

CAP Muralles ABS Tarragona 8 -

C. Escultor Verderol s/n

43002 Tarragona

Tel. 977 94 04

CAS Drogodependències de Tarragona

Av. Del Dr. Mallafré, núm. 4

43007 Tarragona

Telf: 977 295 892

PADES TARRAGONÈS

Hospital Universitari Joan XXIII

Dr. Mallafré Guasch, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 191 281 / 977 191 281

CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE DROGODEPENDÈNCIES (CAS)JOAN XXIII

Dr. Mallafré i Guasch, 4 – Edifici D 6a. Planta

43007 TARRAGONA

Tel: 977 95 892

FUNDACIÓ SAGESSA SALUT

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Av. delDr. Josep Laporte, 2

43204Reus

Tel: 977310 300

CENTRESOCIOSANITARI HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Av. delDr. Josep Laporte, 2

43204Reus

Tel: 977310 300

CENTRE MQ REUS

c/ AntoniGaudí 26

43202Reus

Tel: 977010 800

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA

Rambla Vella, 14

43003 TARRAGONA

Tel: 977259906

SÒCIOSANITARI SANTA TECLA-LLEVANT

C/ Internet, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 258 003

ABS SANTA TECLA-LLEVANT

C/ Joan Fuster i Ortells, s/n

43007 Tarragona

Tel: 977 258 005 Fax.: 977 25 80 19

HOSPITAL DEL VENDRELL (EL VENDRELL)

Carretera de Barcelona, s/n

43700 El Vendrell

Tel: 977 257 900

PIUS HOSPITAL VALLS

PIUSHOSPITAL VALLS

Pl. St.Francesc, 1

43800VALLS, Tarragona

Tel:977613000

CENTRE SÒCIOSANITARI PIUS HOSPITAL

Pl. St.Francesc, 1

43800VALLS, Tarragona

Tel:977613000

PADES VALLS

Pl. St. Francesc, 1

43800 VALLS, Tarragona

Tel: 977613000

RESIDÈNCIA ALT CAMP

Camí del Bosc, s/n

43800 VALLS, Tarragona

Tel: 977 600 292

CLÍNICA ACTIVA MÚTUA

Pin i Soler, 12-14

43002 Tarragona

Tel: 977 217 900

INSTITUT PERE MATA

HOSPITAL PSIQUIÀTRIC UNIVERSITARI

Ctra. Institut Pere Mata, s/n

43206 REUS, Tarragona

Tel: 977310066

FUNDACIÓ VILLABLANCA

Carreterade Bellissens, s/n

43204REUS, Tarragona

Tel: 977 390 011

CENTRE MARINADA

Carretera de Cambrils, Km. 5

43207 REUS, Tarragona

Tel: 977 750 193

CENTRE DE SALUT MENTAL TARRAGONA NORD

C./ Rovira i Virgili, 9

43002 TARRAGONA

Tel: 977 218 853

CENTRE DE SALUT MENTAL REUS

Passatge de la Rodona, 2

43201 REUS, Tarragona

Tel: 977 341 656

INTITUT PAULO FREIRE

RESIDÈNCIA BELLISSENS

Autovia de Bellissens, s/n, “MasPlana”

43204REUS, Tarragona

STS GESTIÓ DE SERVEIS SOCIOSANITARIS

CENTRESÒCIO SANITARI CIUTAT REUS

Camí de Tarragona, 10-12

43204 Reus

Tel: 977 300 021

CENTRE SOCIOSANITARI I RESIDÈNCIA ASSISTIDA SALOU

Av. Pau Casal s/n

43840 Salou

Tel: 977 774 705

FUNDACIÓ VALLPARADÍS

RESIDÈNCIAGERIÀTRICA ASSISTIDA BAIX CAMP

Bertrande Cambrils, s/n Apt. 301

43850CAMBRILS, Tarragona

Tel: 977 364 715 / 93 736 50 16

RESIDÈNCIA VILA-SECA

Requetde Fèlix, 35

43480Vila-Seca

Tel:977 395 825

DEPARTAMENT BENESTAR I FAMÍLIA

RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

RESIDÈNCIA D’AVIS DE REUS

Av. S.XX, 1

43202 REUS, Tarragona

LLAR CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Manel Ribe, 46-48

43400 MONTBLANC, Tarragona

HOSPITAL COMARCAL DE L’ALTPENEDÈS

C./l’Espirall, s/n

08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS,Barcelona

Tel: 93 818 04 40

FUNDACIÓ PRIVADA PERE BADIA

RESIDÈNCIA TORREDEMBARRA

Pere Badia, 2, 4

43830 Torredembarra

Tel: 977 641 132

CLÍNICA MONEGAL

C/ López Pelaez, 15-17

43002 Tarragona

Telèfon: 977 22 50 12

CONSORCI SANITARI DEL GARRAF

HOSPITAL RESIDÈNCIA SANT CAMIL

Ronda Sant Camil - 08810 SantPere de Ribes (El Garraf)

telèfon: 93 896 00 25

CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA ALT CAMP

CAPALCOVER

Fonts delGlorieta, s/n

43460Alcover

Tel.: 97776 06 90 Fax.: 977 84 64 09

CAPDOCTOR SARRÓ ROSET

Vallvera,8

43800Valls

Tel.: 97760 11 10 Fax.: 977 61 28 34

CAPVILA-RODONA

Pl. delsArbres, 7

43814Vila-rodona

Tel.: 97763 90 19 Fax.: 977 63 90 40

CENTRES D'ASSISTÈNCIAPRIMÀRIA BAIXCAMP

CAPGIMBERNAT

Pl. del'Ajuntament, 4

43850Cambrils

Tel.: 97736 30 74 Fax: 977 36 64 08

CAP LA SELVA DEL CAMP

El Vilar,2

43470 La Selva del Camp

Tel.: 97784 57 17 Fax.: 977 84 57 59

CAPL'HOSPITALET DE L'INFANT

Carreterade Móra, 15-18

43890 L 'Hospitaletde l'Infant

Tel.: 97782 03 36 Fax.: 977 82 06 40

CAPLLIBERTAT

C.General Moragues, 52

43201Reus

Tel.: 97777 85 05 Fax.: 977 34 19 59

CAP MARIÀFORTUNY

C.Astorga, s/n

43205Reus

Tel.: 97777 68 02 Fax.: 977 77 68 03

CAP SANTPERE

Camí deRiudoms, 53-55

43202Reus

Tel.: 97777 85 05 Fax.: 977 32 24 50

CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA T ARRAGONÈS

CAPBONAVISTA

Carrerset, 36

43100Tarragona

Tel.: 97755 10 96 Fax.: 977 55 10 96

CAPCONSTANTÍ

Carrerdels Horts, 6

43120Constantí

Tel.: 97752 15 15 Fax.: 977 52 00 23

CAP JAUMEI

Jaume I,45-49

43005Tarragona

Tel.: 97724 71 65

CAP ELMORELL

Av.Tarragona, s/n

43760 ElMorell

Tel.: 97784 00 15 Fax.: 977 84 23 36

CAPMURALLES

EscultorVerderol, s/n

43002Tarragona

Tel.: 97724 94 04

CAP SANTPERE I SANT PAU

Edificidel CAP (al costat de les vivendes de la guàrdia civil)

43007Tarragona

Tel.: 97720 06 38 Fax.: 977 20 04 84

CAP SANTSALVADOR

Av. deSant Salvador, 114 bis

43130Tarragona

Tel.: 97752 34 10 Fax.: 977 52 34 10

CAP SALOU

Carrilet,12

43840Salou

Tel.: 97738 31 04

Fax.: 97738 07 42

CAP TÀRRACO

C/ Doctor Mallalfré Guasch, s/n

43007Tarragona

Tel.: 97722 18 71

CAPTORREFORTA-LA GRANJA

La Gomera , 10

43006Tarragona

Tel.: 97754 80 88 Fax.: 977 55 12 00

CAPTORREDEMBARRA

Onze deSetembre, s/n

43830Torredembarra

Tel.: 97764 38 09 Fax.: 977 64 38 01

CAPVILA-SECA

Tarragona,22

43480Vila-seca

Tel.: 97739 40 27 Fax.: 977 39 40 38

CAP l'Arboç

PlaçaCatalunya num. 1

l'Arboç

Tel.977671588

CAP El Vendrell

Carreterade Barcelona s/n

ElVendrell

Tel. 97725 79 00

CAP Calafell

Carreterade Barcelona s/n

43820Calafell

Tel. 97769 14 19