2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix la importància de l’ètica en investigació
Té en compte els aspectes ètics en el treball d’investigació
Utilitza la informació entenent les implicacions ètiques del seu ús
 A6 Fa el treball previst d’acord amb els criteris donats
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme la tasca a partir d’una planificació orientativa
 A11 Coneix la importància de la pràctica basada en l’evidencia
Coneix les parts del procés d’investigació quantitativa
Aplica la metodologia científica per el desenvolupament de la investigació quantitativa
 A16 Utilitza el llenguatge específic i la terminologia adequada en les diferents etapes del procés de investigació quantitativa
 A20 Busca informació en les bases de dades científiques nacionals i internacionals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Busca i proposa solucions davant de situacions i/o problemes donats
 B6 Pren la paraula amb grup transmetre’n convicció i seguretat, adaptant el seu discurs
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors