2007_08
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 

Organització

EQUIP DE GOVERN

 

DEGÀ

 

                       Dr. Antoni JORDÀ FERNÁNDEZ

VICEDEGANA

 

                       Sra. Laura ROMÁN MARTÍN

 

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE DRET:

 

                       Dr. Àngel URQUIZU CAVALLÉ

 

RESPONSABLE DELS ENSENYAMENTS DE RELACIONS LABORALS I CIÈNCIES DEL TREBALL:

 

                       Dra. Inmaculada PASTOR GOSÁLBEZ

 

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE TREBALL SOCIAL

 

                       Sra. M. Victòria FORNS FERNÁNDEZ              

 

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE MÀSTER EN DRET AMBIENTAL

 

                       Dr. Jordi JARIA MANZANO       

 

RESPONSABLE DE L'ENSENYAMENT DE MÀSTER EN DRET DE L’EMPRESA I DE LA CONTRACTACIÓ

                       Dr. Sergio NASARRE AZNAR

 

SECRETÀRIA:

 

                       Dra. Reyes BARRADA ORELLANA