Objectius Competències
Conèixer les teories que històricament ha desenvolupat el folklore. A1
A3
A4
A7
B4
B5
C5
Identificar i interpretar missatges folklòrics. A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
C5
Conèixer els mètodes específics per a l'estudi del folklore. A7
A12
B3
B11
C5
Desenvolupar uns hàbits de treball científics. A13
A14
A17
A18
B1
B2
B3
B4
B5
C2