2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 

Organización

La Facultat d’Infermeria de la URV té tres unitats docents :

Campus Catalunya

Campus Terres de l’Ebre

Seu Baix Penedès

Avinguda Catalunya, 35

Avinguda Remolins, 13-15

Avinguda Palfuriana, 104

43002 Tarragona

43500 Tortosa

43880 Coma-ruga

(El Vendrell)

Telf: 977 55 83 82

Telf: 977 46 40 00

Telf: 977 68 49 50

Fax: 977 29 94 87

Fax: 977 46 40 25

FAX 977 68 38 82


ÒRGANS DE GOVERN

El govern de la facultat depènde l’equip deganal i de la Juntade Facultat

a) Òrgans Unipersonals:

Degana : Sra. Roser Ricomà

Vicedegana : Sra.Florencia Saez

Secretària : Sra. M.Dolors Burjalés

Responsables d’ensenyament

CampusCatalunya: Dra. Sagrario Acebedo

CampusTerres de l’Ebre: Sra. Carmen Nieto

Seu BaixPenedès: Sra. M. Jesús Aguarón

MàsterCiències Infermeria: Dra. Mar Lleixà

DoctoratInfermeria: Dra. Carme Ferré

b) Òrgans Col·legiats:

§ Junta de Facultat : Estàformada per l’equip deganal, professors, estudiants i personal d'administraciói serveis. És l'òrgan col·legiat representatiu i de govern del centre.

Són funcions del centre icompetències de la seva junta:

¨ Elaborar, aprovar inicialment i revisar els plansd’estudi.

¨ Organitzar i coordinar acadèmicament iadministrativament els estudis homologats i propis que s’hi imparteixin.

¨ Vetllar per la qualitat de la docència i del’atenció a l’alumnat que s’exerceix en els centres.

¨ Coordinar l’activitat docent i l’atenció al’alumnat del professorat dels departaments que imparteixen matèriescorresponents als ensenyaments del centre.

¨ Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre.

¨ Supervisar el funcionament dels ensenyamentsadscrits i l’activitat del professorat que hi imparteix docència.

¨ Informar sobre les propostes dels departamentsrelatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments del centre.

¨ Publicar la guia docent del centre.

¨ Publicar els programes i els criteris d’avaluacióde les assignatures.

¨ Coordinar els aularis i horaris de totes lesactivitats acadèmiques dels ensenyaments del centre.

¨ Organitzar cursos d’especialització, perfeccionamenti actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l’àrea oàrees de coneixement de la seva competència.

¨ Totes les altres que els Estatuts i les normes queels desenvolupin li atribueixin


COMPOSICIÓDE LA JUNTA DEFACULTAT

JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT D’INFERMERIA

SECTOR

MEMBRES ELECTES

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS CATALUNYA

SRA. BRIANSÓ LLORT, Mireia

SRA. BURLÓ ARÉVALO, Núria

SRA. CASTRO FEDOSOVA, Ana Maria

SRA. FERRE PALAU, Marta

SR. ZURANO DOMINGO, Llàtzer

ESTUDIANTS INFERMERIA

CAMPUS TERRES EBRE

SRA. DÍAZ AUBALAT, Clàudia

SRA. DÍAZ SERRET, Roser

SRA. GALVÁN SÁNCHEZ, Sara

SR. SANCHO PRUÑONOSA, Enrique

VACANT

ESTUDIANTS INFERMERIA

SEU BAIX PENEDÈS

VACANT

VACANT

ESTUDIANTS MASTER I POSTGRAUS

VACANT

PROFESSORAT PERMANENT

CAMPUS CATALUNYA

DRA. ACEBEDO URDIALES, Maria Sagrario

SRA. AGUARÓN GARCÍA, Maria Jesús

SRA. BURJALÉS MARTÍ, Maria Dolors

SRA. DE MOLINA FERNANDEZ, Maria Inmaculada

SRA. Dra. FERRÉ GRAU, Carme

Dra. JIMÉNEZ HERRERA, Maria Francisca

Dra. MARTORELL POVEDA, Maria Antònia

SRA. RICOMÀ MUNTANÉ, Maria del Roser

SRA. ROCA BIOSCA, Alba

SRA. RUBIO RICO, Maria Lourdes

SRA. TIÓ MOLIST, Carme

PROFESSORAT PERMANENT

CAMPUS TERRES EBRE

SRA. ALBACAR RIOBÓO, Nuria Maria

SRA. BONFILL ACCENSI, Maria Encarnación

Dra. GARCIA MARTINEZ, Montserrat

SRA. GONZALEZ GARCIA, Elena

Dra. LLEIXÀ FORTUÑO, Maria del Mar

SRA. MALDONADO SIMÓ, Maria Luisa

SRA. MATEU GIL, Maria Luisa

SRA. MONTESÓ CURTO, Maria Pilar

SRA. NIETO DE LA FUENTE, Maria del Carmen

SRA. PANISELLO CHAVARRIA, Maria Luisa

SRA. QUEROL VIDAL, María Paz

SRA. ROMAGUERA GENIS, Sara de Fátima

SRA. SANTACATALINA UBIEDO, Maria Dolores

SRA. SAEZ VAY, Floréncia

PROFESSORAT NO PERMANENT C. CATALUNYA

SRA. VIVES RELATS, Carmen

PROFESSORAT NO PERMANENT C. TERRES EBRE

SRA. ADELL ARGENTO, Bàrbara


SRA. GALOFRÉ RIBAS, Marta

SRA. MARSAL GUARDIOLA, Delian

Comissióde Centre (pla d’estudis títol Grau)

Professorat:

Dra. Sagrario Acebedo

Professorat

Sra. Florencia Sáez

Sra. Núria Albacar

Sra. Carme Vives

Sra. M. Jesús Aguarón

PAS:

Sra. Delian Marsal

Sra. Dolors Burjalés

Sra. Marta Galofré

Sra. Inma de Molina

Estudiants:

Sra. Clàudia Díaz

Dra. Carme Ferré

Sra. Roser Díaz

Dra. Mar Lleixa

Sra. Marta Ferré

Sra. Carmen Nieto

Sr. Llàtzer Zurano

Sra. M. Lluïsa Panisello

Vacant

Sra. Roser Ricomà

Comissió Econòmica:

Professorat:

Sra. Dolors Burjalés

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Dra. Carme Ferré

Sra. Alba Roca

Dra. Maria F. Jiménez

Sra. Florencia Sáez

DRa. Mar Lleixà

Sra. Carme Tió


PAS:

Sra. Delian Marsal


Estudiants:

Comissió Internacionalització:

Professorat:

Sra. Encarna Bonfill

Professorat

Sra. Carme Vives

Dra, Carme Ferré

Estudiants:

Sra. Núria Burló

Sra. Elena González

Sr. Enrique Sancho

Dra. Maria F. Jiménez

Vacant

Sra. Maria Luisa Mateu

Vacant

Dra. M. Antònia Martorell

Convidats

Sra. Elena Abelló (convidada)

Sra. Roser Ricomà

Becàri mobilitat (convidat)

Sra Lourdes Rubio

Comissióde Biblioteca:

Professorat:

Sra. M. Jesús Aguarón

PAS:

Sra. Cristina Basora

Sra. Dolors Burjalés

Estudiants:

Sra. Maria Briansó

Dra. Maria F. Jiménez

Sra. Núria Burló

Dra. M. Antònia Martorell

Sra. Roser Ricomà

Comissióde Qualitat:

Professorat:

Dra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Sra. Núria Albacar

Sra. Sara Romaguera

Dra. Mar Lleixà

Sra. Flor Saez

Sra. Carmen Nieto

PAS

Sra. Marta Galofré


Sra. Delian Marsal

Sra. M. Lluïsa Panisello

Estudiants:

Sr. Llàtzer Zurano

Sra. M. Paz Querol

Comissió de la URV Solidària :

Professorat:

Dra. Montserrat García

Professorat:

Sra. M. Lluïsa Panisello

Sra. Elena González

Sra Roser Ricomà

Sra. M. Luisa Mateu

Estudiants:

Sra. Mireia Briansó

Dra. M. Antonia Martorell

Sra. Núria Burló

Sra. Carmen Nieto

Sra. Clàudia Díaz

Comissió de Tutories

Professorat:

Sra. M. Jesús Aguarón

Professorat:

Sra. M. Paz Querol

Sra. Núria Albacar

Sra. Carme Vives

Dra. Montserrat García

PAS

Sra. Marta Galofré

Dra. Maria F. Jiménez

Estudiants:

Sra. Mireia Briansó

Dra. Mar Lleixà

Sra. Núria Burló

Sra. Carmen Nieto

Sr. Llàtzer Zurano

Sra. Roser Ricomà

Convidats

Virtudes Rodero

Sra. Florencia Sáez

Comissió Permanent

Professorat:

Dra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Dra. Mar Lleixà

Sra. M. Jesús Aguarón

Sra. Carmen Nieto

Sra. M. Dolors Burjalés

Sra. Florencia Sáez

Sra. Inma de Molina

Sra. Lola Santacatalina

Dra. Carme Ferré

PAS:


Dra. Maria Jiménez

Sra. Delian Marsal

Comissió Electoral de Centre:

Presidenta:

Sra. Roser Ricomà

Secretària:

Sra. M. Dolors Burjalés

Representant del PDI

Sra. Flor Sáez Vay

Representant PAS

Sra. Delian Marsal Guardiola

Representant del l'alumnat:

Sra. Mireia Briansó

Comissió Acadèmica de Màster

Dra. Mar Lleixà (presideix)

Dra. Maria Jiménez

Dra. Sagrario Acebedo

Dra. M. Antònia Martorell

Sra. Núria Albacar

Dra. Pilar Montesó

Dr.Ángel Belzunegui

Sra. Roser Ricomà

Dra. Carme Ferré

Sra. Maria Roig

Comissió Adaptació títol Grau. Retitulació

Professorat:

Dra. Sagrario Acebedo

Professorat:

Sra. Roser Ricomà

Sra. M. Jesús Aguarón

Sra. Florencia Sáez

Sra. Encarna Bonfill

PAS:


Sra. M. Dolors Burjalés

Sra. Delian Marsal

Dra. Mar Lleixa

Sra. Marta Galofré

Sra. Carmen Nieto

Convidats

Sra. Virtudes Rodero