2011_12
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 

Oficina de Suport al Deganat

És la unitat que dóna suport a la gestió del Deganat en l’àmbit de la programació acadèmica, la gestió pressupostària, la qualitat, l’organització i administració del centre, així com les relacions i la projecció exterior.

Personal: M. Lluïsa Corberó Chic / Maricel Ortiñá Buil / Mercè Taratiel / Belén Álvarez Llanos (auxiliar de suport al centre) Montse Baiges (tècnica suport qualitat docent)

Telèfon: 977.75.98.05 / 28 (auxiliar de suport al centre) / 25 (tècnica suport qualitat docent) / Fax: 977.75.98.15 / Adreça electrònica: osd.fcee@urv.cat

Horari d’atenció: Matí: de dilluns a divendres, de 10 a 13:30 h / Tarda: de dilluns a divendres de 16:30 a 20 h