2011_12
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 

Photocopy service

La Facultat disposa d’un servei de fotocòpies, per a tot el seu personal, amb l’horari següent: de 8:30 a 14 h i de 16 a 18:30 h. (excepte en períodes vacacionals, en els quals hi ha una reducció horària que es comunica oportunament).