2011_12
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 

Janitor’s office

El servei de Consergeria està ubicat al vestíbul de la Facultat i la seva tasca consisteix en donar suport i informació als usuaris del Centre, així com també tenir cura de les seves instal.lacions.

Personal: Joan Jesús D. Diego Martin (coordinador de serveis) / Maria Josepa López Jordà / Montse Queralt Papiol / Miriam Robles Porras /

Telèfon: 977.75.98.01 / Fax: 977.75.98.10 / Adreça electrònica: consergeria_fcee@urv.cat

Horari d’atenció: De 7:30 a 22:00 h.