2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Borsa de treball


La Universitat disposa d'una borsa de treball a la qual pot accedir qualsevol alumne matriculat a la URV. Podeu conèixer les ofertes que tenen a través del BACU o consultar-les directament a la seva pàgina web: http://www.urv.es/borsatreball

També podeu beneficiar-vos de les borses de treball que gestionen els dos departament de l'Escola: el DEIM i el DEEEA. Aquestes borses, a diferència de la borsa general de la URV, donen servei només als alumnes d'aquest centre i ofereixen únicament feines el contingut de les quals corresponen als ensenyaments impartits; això darrer fa que la gran majoria d'aquestes feines tinguin uns requeriments quan a coneixements tècnics i situació acadèmica que fan que només siguin accessibles als alumnes dels darrers cursos de l'ensenyament respectiu.

Els alumnes dels ensenyaments d'ETIG, ETIS I EI podeu consultar la borsa de treball per la realització de Pràctiques en Empresa a través del coordinador de pràctiques d'informàtica que és el professor Miguel Ángel Acebo Visanzay.

Els alumnes dels ensenyaments d'ETI-E, ETI-EI, EAEI i ETTT podeu consultar la borsa de treball per la realització de Pràctiques en Empresa a través de la Secretaria del DEEEA on podeu adreçar-vos a la Sra. Margarita Rebenaque Esteve.

Podeu consultar aquestes borses de treball dels departaments adreçant-vos a les corresponents Secretaries de departament o a  entrant a aquesta adreça:

http://www.etse.urv.es/intranet/InfoComu/BorsaTreball/

També podeu utilitzar aquest servei per de trobar empreses en les quals desenvolupar pràctiques externes ja sigui amb caràcter curricular o extracurricular.