2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 

Mobilitat

La mobilitat és una un valor afegit pels estudiants que cada cop s’aprecia més en el mon laboral i que en el futur esdevindrà indispensable. Per aquest motiu des de la URV i des de l'Escola es vol fomentar que els alumnes participin en els diversos programes de mobilitat existents.

Els estudiants de l'Escola, com els de la resta de la URV, poden participar en els diferents programes de mobilitat que existeixen. Podeu trobar informació sobre els mateixos al web de l'Oficina de Relacions Internacionals, que és la que gestiona els diferents programes i que trobareu al web de la URV>Alumnes>Serveis de Suport/Complementaris: Mobilitat Universitària i Internacionals. També al web de l'ETSE entrant en aquesta adreça:

 http://www.etse.urv.es/intranet/InfoComu/mobilitat/

Els més importants, quant a demanda, són:

Si necessiteu informació més detallada podeu adreçar-vos al coordinador general de mobilitat de l'ETSE que és el professor Jean-Pierre Deschamps ( jeanpierre.deschamps@urv.cat ) que podeu trobar al despatx 334 en el seu horari de consulta.

Si esteu interessats en el programa Socrates-Erasmus, podeu adreçar-vos al coordinador que us correspongui segons l'ensenyament que esteu cursant: